Công nghệ:

 • Parylenes
 • Acrylics
 • Epoxies
 • Silicones
 • Polyurethanes
 • Ultra-thins
 • Styrene rubber co-polymers

Lĩnh vực:

 • Consumer electronics
 • Defense
 • Electronics
 • Aerospace
 • Transportation
 • Medical

Ứng dụng:

 • Circuit boards (PCBs) and assemblies
 • Sensors
 • MEMS and wafers
 • LEDs
 • Elastomer components
 • Medical devices and components
 • Motor components

Quý khách hàng có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ xin vui lòng liên hệ với THCO để nhận được hỗ trợ kỹ thuật

Để được tư vấn kỹ thuật trong thời gian sớm nhất, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với THCO qua hotline 24/7: 0945.51.36.36