Bộ phản xạ radar dạng ống

  • Phản xạ tín hiệu Radar với vùng quét tín hiệu radar làm tăng khả năng nhận diện tàu bị nạn trên màn hình radar
  • Hữu dụng, không chỉ trong trường hợp khẩn cấp mà còn phát huy tác dụng trong trường hợp đèn phát tín hiệu kém hoặc tàu cứu nạn ở gần ko quan sát được