Dây quàng cứu hộ


Sử dụng trong tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển với trường hợp cứu người dưới nước gần tàu cứu nạn.

Đai nổi kết hợp với dây dài 36 m.

Sức kéo được thiết kế với vật lên đến 700Kg