Máy tàu thủy Caterpillar đẩy hiệu suất cao C7.1 TIER 3 / IMO II

Động cơ Caterpillar

Caterpillar là nhà sản xuất động cơ hàng hải số một trên thế giới. Công nghệ hàng đầu trong ngành cho phép Caterpillar tạo ra các động cơ diesel Máy tàu thủy Caterpillar thương mại đáng tin cậy nhất cho nhiều ứng dụng khác nhau.