Kính nhìn đêm đa cảm biến ảnh nhiệt làm lạnh JIM LR

Model: JIM LR
Hãng sản xuất: Vectronix