Ống nhòm tầm nhiệt ASHA series

Đây là loại ống nhòm tích hợp tính năng tầm nhiệt và nhìn đêm trong mọi điều kiện thời tiết