Radar garmin 18xHD dùng cho tàu bè đi lại trên biển

GMR ™ 18 xHD Radome radar vòm Nguyên lý hoạt động của radar: Radar hoạt động ở tần số vô tuyến siêu cao tần, có bước sóng siêu cực ngắn, dưới dạng xung được phát theo một tần số lập xung nhất định.